Laden...

Onderzoek


Betononderzoek

Onderzoek is er in vele soorten en maten. Hoeveel onderzoek heeft het betreffende object nodig? CPA heeft alles in huis om als het ware in de betonconstructie te kijken. Alle belangrijke schadeveroorzakende factoren kunnen in kaart worden gebracht. Door een grote ervaring en kennis van zaken, zijn wij in staat om verstandig om te gaan met beschikbare middelen en toch antwoord te krijgen op uw belangrijkste vragen.

Schadeoorzaak aan gewapend beton

De meest voorkomende schadeoorzaak voor beton is de corrosie van de wapening in het beton. De primaire factoren daarbij zijn de betondekking op de wapening, het chloridegehalte in het beton (vooral op het niveau van de wapening) en de carbonatatiediepte in het beton. Een te hoog chloridegehalte of verzuring van het beton rondom de wapening kan leiden tot corrosie. Wij kunnen aantonen wat de oorzaak is van de betonschade.

Wat is de status van mijn betonnen gebouw?

Mogelijk is de schade die nu zichtbaar is het topje van de ijsberg. Het belang van gedegen betononderzoek zit in bedreigingen die in eerste instantie niet met het blote oog te zien zijn. Door het uitvoeren van potentiaalmetingen tijdens een betoninspectie kan middels niet-destructief onderzoek de corrosiestaat van het hele constructiedeel snel in kaart worden gebracht. Met LPR-metingen kan zelfs de corrosiesnelheid worden bepaald inzichten die met een optische inspectie niet zijn te achterhalen..

De huidige schade is bepalend voor de huidige onderhoudskosten, maar wat is de toekomstverwachting? Op basis van de resultaten van het betononderzoek is het mogelijk een schadeverwachting op toekomstige tijdstippen te bepalen. Hierdoor bent u beter in staat objectieve en geïnformeerde keuzes te maken voor een onderhoudsscenario.

Onderzoek op maat met duidelijke conclusies.

Bent u geïnteresseerd in betononderzoek?
Heeft uw pand roestvlekken in beton?
Heeft uw pand scheurvorming in het beton?

Neem contact met ons op voor een onderzoek.
Vul onderstaand formulier in of bel naar 010-8208704

Of lees meer over de verschillende onderdelen van een betononderzoek

chloride bepaling


ISO12696


roestvlekken in beton
Advies KB
carbonatatie van beton
Continuïteit en stroomverdeling

Neem contact op

Alle velden zijn verplicht
beschermings-criterium
beschermingscriterium
beton-corrosie
beton-roest
betonrot
beton-inspectie
beton-onderzoek
beton-schade
betonmetingen
beton-inspecteren
corrosie-van-de-wapening
monitoring-en-controle
potentiaalmeting
kb-en-monitoring
wapeningscorrosie
wapening-roest
betononderzoek
betonrot-behandelen
betonrot-controle-monitoring
roesten-beton
vloeronderzoek
roestend-betonijzer
putcorrosie
reparatie-betonrot
kathodische-bescherming-opleiding
kathodische-bescherming-cursus
chloride-meting
wapeningcorrosie
beton-inspectie-bedrijf
beton-onderzoeken
beton-schades
betonroest
betonschade
beton-beschermings-criterium
kathodische-bescherming-monitoring
vloer-onderzoek
betononderzoek-betoninspectie
chloride-in-beton
testpagina
nehobo-vloer inspectie-onderzoek manta-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer herstel-reparatie manta-vloer herstel-reparatie nehobo-vloer herstel-reparatie Kathodische bescherming KB Beton Kathodische bescherming KB wapening wapeningsstaal