Laden...

Opleiding


Opleiding kathodische bescherming van gewapend beton

Opleidingen zijn noodzakelijk om kwaliteit in de markt te krijgen. De norm voor kathodische bescherming (ISO-NEN-EN12696:2012) richt zich op kwaliteit door de vakman op de werkvloer te laten voldoen aan opleidings- en ervaringseisen. De praktijkopleidingen in Nederland voor kathodische bescherming van beton worden ingevuld door CPA.

CPA verzorgt opleidingen voor de vakman die in de uitvoering verantwoordelijk is voor de installatie, de (eind)controle en de opstartfase (‘commissioning’). Verder wordt opgeleid voor het controleren, inregelen en monitoren van KB-systemen met opgedrukte stroom. De opleidingen richten zich op MBO-niveau 2, 3 en 4 alsook op HBO-niveau zodra de onderwerpen: ontwerp en probleemoplossing, aan de orde komen.

Opleiding kathodische bescherming voor de vakman

Kathodische bescherming vereist een andere manier van denken, andere vaardigheden, technieken, materialen en andere gereedschappen dan traditionele betonreparatie. Om de vakbekwaam betonreparateur hiermee vertrouwd te maken is deze cursus opgezet rondom praktijkgedeelten vastgelegd in werkinstructies. Voor het verkrijgen van een goed inzicht in de uit te voeren werkzaamheden en de rol van de vakbekwaam betonreparateur in het KB‐proces, wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan de achterliggende principes van kathodische bescherming.

De opleiding Kathodische Bescherming voor de vakman op de werkvloer is opgedeeld in vier opleidingsdagen:
A1: Algemene opleidingsdag Kathodische bescherming van gewapend beton,
A2: Galvanische anodes,
A3: Opgedrukte stroom met Titanium,
A4: Opgedrukte stroom met geleidende coating.

De opleidingen worden op beperkte schaal landelijk georganiseerd. De omvang van de groepen wordt bewust klein gehouden om de praktische vaardigheden die worden getraind er goed en gecontroleerd in te krijgen. De combinatie van kennis, kunde en vaardigheden vormen de sleutel tot succesvolle opleiding tot een vakman. Door vervolgens met training op de werkvloer door te gaan, kan een hoog niveau bereikt worden en tegelijkertijd aan de ervaringseisen worden voldaan.

Bent u geïnteresseerd in een opleiding kathodische bescherming? Neem dan contact met ons op.
Vul onderstaand formulier in, of bel ons op: 010-8208704

Cursus Kathodische Bescherming


Cursus Kathodische Bescherming van beton


kathodische bescherming uitvoering
KB uitvoering

Neem contact op

Alle velden zijn verplicht
beschermings-criterium
beschermingscriterium
beton-corrosie
beton-roest
betonrot
beton-inspectie
beton-onderzoek
beton-schade
betonmetingen
beton-inspecteren
corrosie-van-de-wapening
monitoring-en-controle
potentiaalmeting
kb-en-monitoring
wapeningscorrosie
wapening-roest
betononderzoek
betonrot-behandelen
betonrot-controle-monitoring
roesten-beton
vloeronderzoek
roestend-betonijzer
putcorrosie
reparatie-betonrot
kathodische-bescherming-opleiding
kathodische-bescherming-cursus
chloride-meting
wapeningcorrosie
beton-inspectie-bedrijf
beton-onderzoeken
beton-schades
betonroest
betonschade
beton-beschermings-criterium
kathodische-bescherming-monitoring
vloer-onderzoek
betononderzoek-betoninspectie
chloride-in-beton
testpagina
nehobo-vloer inspectie-onderzoek manta-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer herstel-reparatie manta-vloer herstel-reparatie nehobo-vloer herstel-reparatie Kathodische bescherming KB Beton Kathodische bescherming KB wapening wapeningsstaal