Laden...

Betononderzoek


Betononderzoek

Het bedrijf voor onderzoek en inspectie aan uw beton

Voorheen werd beton geschouwd als een zeer duurzaam materiaal dat geen onderhoud behoefde. Inmiddels is deze perceptie met de tijd veranderd door diverse grote schadegevallen en bijkomende media-aandacht. Inmiddels is iedereen er van overtuigd dat betonconstructies onderhouden moeten worden, gelukkig zijn de onderhoudskosten doorgaans laag.

Omvangrijke betonschade en daaraan verbonden hoge reparatiekosten komen echter nog steeds voor. Over de inwendige en uitwendige oorzaken van de directe of indirecte aantasting van het beton die tot deze schade leiden, is veel bekend. Omvangrijke betonschade is met de huidige kennis te voorkomen en in die gevallen dat deze toch optreedt effectief te herstellen. Voor een effectief herstel is het noodzakelijk de optredende schademechanismen door middel van betononderzoek te identificeren.

Wat is (gewapend) beton?

Beton is een bouwmateriaal dat in de laatste decennia regelmatig wordt toegepast. Betonspecie is grofweg samengesteld uit twee componenten: toeslagmaterialen en cementlijm. Bij verharding reageert de cementlijm tot cementsteen en bindt het toeslagmateriaal tot één geheel.

De belangrijkste eigenschappen van beton als constructiemateriaal zijn de duurzaamheid, de hoge druksterkte en de lage treksterkte. De lage treksterkte kan goed gecompenseerd worden door wapening aan te brengen in de trekzones van een constructie: gewapend beton

De meeste betonnen constructies zijn voorzien van wapening. De samenwerking tussen het druksterke beton en het treksterke staal leidt tot een zeer sterk bouwmateriaal met grote vormvrijheid.

Roestend staal in beton

De grootste dreiging voor betonconstructies is corrosie van de wapening. In een onbeschermde toestand zal staal altijd willen roesten (corroderen) en terugkeren naar zijn (natuurlijke) oxidevorm. In beton doet de gelukkige omstandigheid zich voor dat het staal omgeven wordt door een alkalisch milieu wat voor een passiveringslaag rondom het staal zorgt waardoor het wapeningsstaal niet zal roesten.

Deze voor staal gunstige omgeving kan echter veranderen in een aantastende omgeving door carbonatatie van het beton en een teveel aan chloride in het beton. zodat het staal wel degelijk kan gaan roesten. De nadelige gevolgen van deze roestvorming zijn:

  • De staaldoorsnede wordt kleiner zodat de sterkte afneemt;
  • Eventuele kerfwerking op de wapening, waardoor spanningscorrosie kan optreden (voornamelijk bij voorspanstaal);
  • Roestproducten hebben een veel groter volume dan staal en zullen daardoor delen van het beton losdrukken;
  • Losgedrukte betonschollen kunnen omlaag vallen, met gevaar voor bijvoorbeeld voorbijgangers; en
  • De noodzakelijke aanhechting van het staal aan het beton gaat verloren.

Betononderzoek

Een inspectie van een betonconstructie richt zich op zowel het beton als het wapeningsstaal. Naast een optische inspectie is ook diepgaander onderzoek naar de samenstelling van het beton van belang. Is er sprake van "gezond" beton of is er sprake van carbonatatie of chloride indringing?

Als er sprake is van roestvorming aan het betonoppervlak kan de situatie verborgen in het beton ernstiger zijn dat men in eerste instantie zou verwachten. Belangrijk is om enig inzicht te hebben in de locatie en constructieve functie van het wapeningsstaal. Relevant is dit bijvoorbeeld bij de beoordeling van een geconstateerde corrosie van de wapening: is het urgent, moet er onderstempeld worden of betreft het slechts een esthetisch probleem.

Onze specialisten kunnen tijdens een betoninspectie doormiddel van verschillende onderzoeken en het nemen van stofmonsters een nauwkeurig beeld krijgen van de oorzaak van de betonrot, de huidige status van het wapeningsstaal en de constructieve stevigheid, maar ook in de snelheid van de corrosie van het wapeningsstaal.

In onze inspectierapportage leest u in duidelijke taal wat de huidige situatie van de betonconstructie is en vindt u een advies voor herstel, rekeninghoudend met de voor u relevante factoren.

Bent u geïnteresseerd in een betononderzoek van uw constructie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 010-8208704 of stuur een bericht via onze contactpagina.

Neem contact op

Alle velden zijn verplicht
beschermings-criterium
beschermingscriterium
beton-corrosie
beton-roest
betonrot
beton-inspectie
beton-onderzoek
beton-schade
betonmetingen
beton-inspecteren
corrosie-van-de-wapening
monitoring-en-controle
potentiaalmeting
kb-en-monitoring
wapeningscorrosie
wapening-roest
betononderzoek
betonrot-behandelen
betonrot-controle-monitoring
roesten-beton
vloeronderzoek
roestend-betonijzer
putcorrosie
reparatie-betonrot
kathodische-bescherming-opleiding
kathodische-bescherming-cursus
chloride-meting
wapeningcorrosie
beton-inspectie-bedrijf
beton-onderzoeken
beton-schades
betonroest
betonschade
beton-beschermings-criterium
kathodische-bescherming-monitoring
vloer-onderzoek
betononderzoek-betoninspectie
chloride-in-beton
testpagina
nehobo-vloer inspectie-onderzoek manta-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer herstel-reparatie manta-vloer herstel-reparatie nehobo-vloer herstel-reparatie Kathodische bescherming KB Beton Kathodische bescherming KB wapening wapeningsstaal