Laden...

Betonrot controle monitoring


Het monitoren en controleren van betonrot.

Het geplaatste KB systeem dient aan de eisen te blijven voldoen hiervoor worden de systemen periodiek gecontroleerd en als het nodig is bijgesteld.

Op de geselecteerde locaties (in gebieden waar de verbinding tussen anode en wapening kan worden verbroken) worden de meetcellen geplaatst. Dit kan gebeuren in schadeplekken, in boorgaten, open gehakte delen of in sleuven. De plaatsing van de meetcellen is bij voorkeur op circa 10-20 mm afstand van de wapening, en zover mogelijk evenwijdig aan de wapening. Het kan van belang zijn dat de meetcellen worden geplaatst bij wapening die zich nog in 'oorspronkelijk' beton bevinden. Dit wordt door de ontwerper van het KB-systeem dan nader gespecificeerd. Na plaatsing wordt de meetcel in cementgebonden mortel ingebed.


Bij de te monitoren betonrot word de wapening en de CPS ZF Zinkfolie doorverbonden over de digitale multimeter. Verbinding geschiedt bij voorkeur in een speciale aansluitingskast. De resulterende galvanische beschermstroom wordt geregistreerd.
Controle van de polarisatie word gecontroleerd na 1 uur, na 24 uur, na 7 dagen en na 28 dagen worden de metingen herhaald. De potentialen worden gerapporteerd in mV ten opzichte van de meetcel onder vermelding van het type meetcel.

Bij de controle van de depolarisatie word de wapening en de CPS ZF Zinkfolie doorverbonden over een digitale multimeter. De resultaten worden geregistreerd. Na het bepalen van de wapeningspotentialen met behulp van de referentie-elektroden wordt de verbinding tussen de wapening en CPS ZF Zinkfolie verbroken. Dit resultaten worden geregistreerd. Na 0,5-1 seconde (instant-off), 1 uur, 4 uur en na 24 uur worden de metingen herhaald. Hierna wordt de verbinding tussen de wapening en de CPS ZF Zinkfolie hersteld.

Cathodic Production Advice (CPA) doet dit op zeer zorgvuldige wijze, loopt voorop op het gebied van betonrot controle monitoring.

Neem contact op

Alle velden zijn verplicht
beschermings-criterium
beschermingscriterium
beton-corrosie
beton-roest
betonrot
beton-inspectie
beton-onderzoek
beton-schade
betonmetingen
beton-inspecteren
corrosie-van-de-wapening
monitoring-en-controle
potentiaalmeting
kb-en-monitoring
wapeningscorrosie
wapening-roest
betononderzoek
betonrot-behandelen
betonrot-controle-monitoring
roesten-beton
vloeronderzoek
roestend-betonijzer
putcorrosie
reparatie-betonrot
kathodische-bescherming-opleiding
kathodische-bescherming-cursus
chloride-meting
wapeningcorrosie
beton-inspectie-bedrijf
beton-onderzoeken
beton-schades
betonroest
betonschade
beton-beschermings-criterium
kathodische-bescherming-monitoring
vloer-onderzoek
betononderzoek-betoninspectie
chloride-in-beton
testpagina
nehobo-vloer inspectie-onderzoek manta-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer herstel-reparatie manta-vloer herstel-reparatie nehobo-vloer herstel-reparatie Kathodische bescherming KB Beton Kathodische bescherming KB wapening wapeningsstaal