Laden...

KB en monitoring


KB (Kathodische bescherming) en monitoring.

Een bijkomstige mogelijkheid van een geïnstalleerd KB‐systeem is dat metingen naar de corrosiestatus van de wapening kunnen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de in het KB‐systeem aanwezige middelen (potentiaal‐, weerstands‐ en depolarisatiemetingen) om het functioneren te beoordelen. Hierbij kan de reeds geïnstalleerde apparatuur gebruikt worden om allerhande nuttige en belangrijke informatie te verkrijgen aangaande de wapening en daarmee aangaande de constructie. Wanneer het KB‐systeem is voorzien van een modem‐verbinding (eigen of gedeelde aansluiting op het telefoonnet van de 'computer') kunnen nagenoeg alle bewerkingen en controles vanuit een centraal punt worden uitgevoerd. Fysieke aanwezigheid op de betreffende locatie is daarmee overbodig geworden, aangezien datacommunicatie via de telefoonlijn tot stand wordt gebracht.

Deze hierboven omschreven inspectie‐op‐lange‐afstand techniek wordt monitoring genoemd. Met name voor moeilijk bereikbare constructies, zoals bijvoorbeeld voor belangrijke infrastructurele kruispunten en afgelegen constructies (draadloze telefoon), is de monitoring van belang geweest voor de keuze van KB. Dankzij de huidige stand van de techniek zijn meetcomputers en modemverbindingen zonder ernstige consequenties met betrekking tot de kosten overal te implementeren.

Cathodic Production Advice (CPA) beschikt over zeer uitgebreide kennis en ervaring met monitoring van KB in beton en is de geschikte partner voor al uw vraagstukken omtrent monitoring van KB in beton.

Neem contact op

Alle velden zijn verplicht
beschermings-criterium
beschermingscriterium
beton-corrosie
beton-roest
betonrot
beton-inspectie
beton-onderzoek
beton-schade
betonmetingen
beton-inspecteren
corrosie-van-de-wapening
monitoring-en-controle
potentiaalmeting
kb-en-monitoring
wapeningscorrosie
wapening-roest
betononderzoek
betonrot-behandelen
betonrot-controle-monitoring
roesten-beton
vloeronderzoek
roestend-betonijzer
putcorrosie
reparatie-betonrot
kathodische-bescherming-opleiding
kathodische-bescherming-cursus
chloride-meting
wapeningcorrosie
beton-inspectie-bedrijf
beton-onderzoeken
beton-schades
betonroest
betonschade
beton-beschermings-criterium
kathodische-bescherming-monitoring
vloer-onderzoek
betononderzoek-betoninspectie
chloride-in-beton
testpagina
nehobo-vloer inspectie-onderzoek manta-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer herstel-reparatie manta-vloer herstel-reparatie nehobo-vloer herstel-reparatie Kathodische bescherming KB Beton Kathodische bescherming KB wapening wapeningsstaal